Interrogants
|

Interrogants

Em feia l’altre dia una clara al costat d’una taula ocupada per una parella d’aquelles que necessiten fer partícips a la resta de les seues reflexions en veu alta quan una frase de les que van compartir amb els que els envoltaven va fer que saltaren totes les alarmes. «El 24 en mi casa y…